Střechy

 • Nové i jejich rekonstrukci

 • Střešní konstrukce

Střechy pro vás stavíme přes 20 let. Stavíme střešní pláště jak novostaveb, tak i rekonstrukce střech starých.

Provádíme všechny tvary střech od pultových, sedlových přes stanové až po atypické střešní pláště. Naší prioritou je kvalitní práce s kvalitními materiály, na které výrobci poskytují dlouholetou záruku.

Nechcete mít žádné starosti při stavbě vaší střechy, nabízíme vám kompletní služby „střechy na klíč“. Máme spolehlivé a proškolené tesaře, klempíře a pokrývače, kteří splní vaše očekávání.

Prováděné práce:

 • Tesařské práce

 • Zateplení střechy

 • Klempířské práce

 • Pokrývačské práce

 • Střešní okna

 • Sádrokartonářské práce

Pokud budete potřebovat naši radu či konzultaci, kontaktujte nás, abychom mohli poskytnout relevantní informace
Cenovou nabídku vypracujeme bezplatně.

 

Dřevostavby

 • Konstrukční systém - TWO BY FOUR

  (česky: lehký skelet)

  Je to jedna z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších technologií používaných ve stavebnictví po celém světě. - Budeme-li studovat historii stavebnictví, pak původ systému „two by four“ lze vysledovat už zhruba ve druhé polovině 19 století u osadníků, kteří kolonizovali Ameriku.

  Byl to, a dosud je, systém umožňující zhotovit poměrně rychle, jednoduchým, nenáročným a ekonomicky výhodným způsobem velmi slušné, standardní bydlení kdekoliv, kde byl dostatek dřeva. Nejenže to bylo jednoduché, ale i časové nároky na stavbu byly velmi příznivé.

  V tomto systému se nejčastěji používají smrkové fošny obdélníkového profilu 2“x 4“ (inche) což po převodu do metrické soustavy činí cca [50 x 100] mm. Využívání této technologie jistě značně posunula automatizovaná výroba hřebíků, což znatelně snížilo výrobní náklady na stavbu. - Je nutno si uvědomit, že do té doby byly používány jen ručně kované hřeby, což jistě bylo, pro kováře časově a pro stavebníka finančně, velmi náročné. - Dnes se spoje nejčastěji buď tzv. „hřebíkují“ nebo „sponkují.“

 • My ale nepoužíváme ani jednu z těchto metod spojů, ale zásadně jen vruty (používáme tři druhy vrutů: 6x120 [mm], 6x160 [mm], 10x220 [mm]), což razantně zvyšuje kvalitu, pevnost a trvanlivost spojů.

  V současnosti se pro nové dřevostavby používá i mnoho dalších profilů. Ale zásadní snahou je minimalizování různorodosti druhů profilů.

  Dřevostavba je v podstatě jakousi stavebnicí, která se „skládá“ přímo v místě stavby. Tam je rovnou montována, většinou z jednoho vybraného profilu fošen a deskových prvků. Skýtá to několik základních výhod.

  První mimořádně důležitou výhodou, této technologie, je možnost velmi pružně provádět dispoziční úpravy a změny stavěného objektu přímo na místě montáže.
  Druhou nespornou výhodou je, že nerovnosti (vzniklé např. při betonáži základové desky) se dají, v průběhu stavby, operativně upravit na místě.
  Třetí nezanedbatelnou výhodou je, že do stěn se vkládají izolační materiály, které si klient vybral, až v místě stavby dřevostavby. Izolační výplně se dají vložit zcela přesně, čímž se zabrání zbytečným tepelným ztrátám, resp nedefinovatelným únikům tepla.

   

  Při použití hotových panelů může dojít k jejich skrytému „znehodnocení“ (a také k tomu občas skutečně dochází) díky manipulaci při nakládce, vibracím a rázům při přepravě*), které jsou dány nerovnostmi použité dopravní cesty. Nepříjemným důsledkem pak je zmenšení objemu („setřesení a sklepání“) tepelně izolačních materiálů. Dochází tak ke vzniku zcela a náhodných dutin naprosto nedefinovatelného objemu. To má samozřejmě vliv na velikost tepelných ztrát. Znamená to zvýšený prostup tepla a ve finále zvětšení tepelných ztrát. Budoucí obyvatelé pak budou mít zvýšené náklady za topná média.

  Popisovaný systém „two by four“ se dá velmi snadno kombinovat nejen s těžkými dřevěnými skeletovými systémy, ale i se zděnými, betonovými či ocelovými konstrukcemi.

  Při běžné výstavbě se v současnosti nejčastěji používají montované, lepené KVH profily několika typů. My při výstavbě používáme zásadně jen KVH profily s řádnou certifikací. V rovině stěny se vyztužení konstrukce provádí dřevoštěpkovými deskami, které mají běžně tloušťku od 12 do 18 mm.

  Pomocí KVH profilů lze touto technologií postavit až šestipodlažní objekty.

  *) při jízdě každého dopravního prostředku vždy dochází k dynamickým rázům či nedefinovatelným vibracím

  Poznámka!
  V německé literatuře najdeme informace těchto stavbách v kategorii „rámové stavby“,

  V anglické literatuře se vyskytuje pro tuto technologii název „ Ballon – Frame“ a někdy také „Platform – Frame“. Obě označení vyplývají z principu popsané technologie výroby ze skeletu, ale odlišují se navazujícím konstrukčním a statistickým řešením použité stavby podlaží.

 • Bezplatně provádíme test úniku tepla, který je zárukou vysoké kvality

Vysokou kvalitu námi postavené dřevostavby dokládáme tím, že ještě před předáním hotové stavby, pokud o to klient požádá, provedeme tzv. BLOWER DOOR TEST nebo TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ.
Na základě provedených testů je klientovi vystaven a předán řádný protokol, který potvrzuje kvalitu stavby z hlediska tepelné bilance.

Množství dodávaného tepla, tedy energetická náročnost dřevostavby (obecně jakékoli budovy), je dána především tím, jak dokážeme docílit co nejlepší vzduchotěsnosti obvodových stěn, stropu, podlahy a střechy stavby (dále jen "obálka"), tedy jak dokonale jsou provedeny všechny spoje a izolační výplně. Jinak řečeno, záleží na tom jak byla dodržena technická a technologická kázeň při realizaci projektu! Lze tedy doložit přímou příčinnou souvislost mezi dokonalostí obálky a topným výkonem zdroje vytápění. Je nanejvýš logické, že dokážeme-li redukovat prostup tepla „obálkou“ domu, lze použít zdroj tepla pro vytápění objektu s podstatně nižším tepelným výkonem. Z předchozích tvrzení vyplývá, že takto lze úspěšně redukovat náklady na vytápění objektu.
Dnes lze zcela objektivně změřit a vyhodnotit průvzdušnost každé stavby (resp. její vnější „obálky“), což nám poskytne zásadní údaje a poslouží i jako doklad kvality práce řemeslníků a kvality použitých materiálů.
Uvedenými testy lze odhalit defekty staveb, následně je zobrazit a tak umožnit jejich následné efektivní odstranění.

Poznámka!
Je obecně známo a mnoha měřeními prokázáno, že u mnoha staveb, např. „paneláků“ jsou běžně tepelné ztráty až 40 %. Lze tedy konstatovat, že 40 % tepla dodaného např. do bytu, uniká do okolního prostoru zcela bez užitku!

 

© 2018 TESAŘSTVÍ TŮMA. Designed by JAN RYTINA